Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych potencjalnych oraz obecnych partnerów biznesowych firmy Miniwatt Sp. z o.o.

 

 1. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miniwatt Sp. z o.o.  z siedzibą w Bielsku-Białej 43-300, ul. Grażyńskiego 12  Kontakt pod adresem e-mail: info@miniwatt.pl

 1. Cele przetwarzania danych

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych jest wykonanie zawartej umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 litera b RODO. Dane pozyskane przetwarzane będą w zakresie:

 • realizacji postanowień umowy do czasu jej zakończenia; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
 • zapewnienia wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO (np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, spełnienie obowiązków wynikających z praw osób, których dane dotyczą, współpraca z organami administracji państwowej);
 • dochodzenia wzajemnych roszczeń; podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora);
 • podjęcia działań o charakterze komunikacyjnym zmierzającym do sprawnego załatwienia sprawy, podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a RODO, a także w celach analitycznych i statystycznych przez okres trwania umowy oraz okres dochodzenia wzajemnych roszczeń.
 • korzystanie ze strony internetowej i zapewnienie jej prawidłowego działania – niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – polegającego na prowadzeniu strony internetowej
 • kontakt użytkownika strony poprzez formularz kontaktowy na stronie – dane osobowe zamieszczone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) wyrażonej przez Użytkownika dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami.
 1. Kategorie odbiorców danych osobowych:
 • dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym nasze procesy biznesowe, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;
 • dane osobowe mogą być ujawniane na potrzeby audytów, w ramach świadczonych usług doradczych, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego;
 • informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie z wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej;
 • dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów;
 • Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.
 1. Prawa
 • W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/ Pan prawo dostępu do tych danych (art. 15 RODO) oraz prawo do żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO), oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO) a także do prawo do przenoszenia tych danych (art. 20 RODO).
 • W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Informuję ponadto, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce, tj. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Klauzula Cookies

MIniwatt Sp. z o.o. informuje, że w logach systemowych Serwisu otrzymuje on informację o numerze IP i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego łączy się ze Serwisem, a także czasu tego połączenia oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności użytkownika w Serwisie. Opisane dane przetwarzane są w celach technicznych w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkownika oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących funkcjonowania Serwisu.

Witryna www.miniwatt.pl używa cookies (małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu podczas przeglądania i korzystania z witryn internetowych lub innych usług online). Miniwatt Sp. z o.o. wykorzystuje pliki typu Cookies w celu administrowania zapytaniami  i umowami z Użytkownikiem, konfiguracji serwisu, realizacji procesów niezbędnych do pełnej funkcjonalności stron internetowych, zapewnienia bezpieczeństwa serwisu, prezentowania treści multimedialnych, zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Facebook.com, profilowania treści reklamowych zgodnie z zainteresowaniami Użytkowników Serwisu.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

 1. Postanowienia końcowe

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów w zakresie, w którym Administrator dane przetwarza lub przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek koniecznie do nawiązania współpracy handlowej z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą. Bez podania swoich danych, niemożliwe jest nawiązywanie jakiejkolwiek współpracy.

Miniwatt Sp. z o.o. oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić kontrahentom wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania ich danych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych prosimy zgłaszać na adres email: info@miniwatt.pl lub pisemnie na adres siedziby Miniwatt Sp. z o.o.